درخواست نمایندگی

 

شرایط اخذ نمایندگی فروش

شرکت آرین شیمی تابران به منظور توسعه شبکه فروش و ارائه خدمات پس از فروش خود به علاقه مندان مشارکت در فروش و توزیع محصولات در سراسر کشور در چارچوب ضوابط و فرآیند زیر نمایندگی اعطا می کند:

درخواست نمایندگی :

ارائه یکی از مدارک زیر:

جواز کسب فروشگاه

اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت

تعاونی روستایی – تعاونی تولید – کشت و صنعت

جهت اخذ نمایندگی لازم است متقاضی محترم فرم زیر را تکمیل نموده و برای شرکت ارسال نماید.

مدارک لازم برای اخذ نمایندگی :

کپی کارت ملی صاحب جواز

کپی جواز کسب و اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت

فرم تکمیل شده ی اعلام شماره حساب بانکی

گردش مالی فی ما بین

پس از تهیه و تکمیل موارد فوق، بسته ی کامل مدارک باید از طریق پست برای شرکت ارسال شود. جهت دریافت اطلاعات

بیشتر می توانید با این شرکت آرین شیمی تابران  تماس حاصل فرمایید
مدارک ارسالی در شرکت آرین شیمی تابران  مورد بررسی قرار گرفته و در صورت کفایت و تأیید، قرارداد نمایندگی شرکت آرین شیمی تابران  به نام متقاضی ثبت خواهد شد. در نهایت نام نماینده در فهرست نمایندگان فروش و خدمات در وبسایت شرکت آرین شیمی تابران قرار داده خواهد شد